Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w zamówieniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego zamawiający może ustanowić kryteria oceny ofert o następującej wadze: cena 60%, gwarancja 40%, przy czym minimalny okres gwarancji 36 miesiące, maksymalny 72 miesiące?

Jak zamawiający może uzasadniać przed instytucjami kontrolującymi tak wysoko ustanowione kryterium gwarancji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?