Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęła jedna oferta z kwotą brutto przewyższającą kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Środki finansowe mają zostać zwiększone na sesji rady miasta.

Czy zanim zostaną zwiększone środki finansowe zamawiający może wystąpić już do wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2 p.z.p. o uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a następnie w przypadku braków lub potrzeby dalszych wyjaśnień na podstawie art. 26 ust. 3 p.z.p., czy powinien czekać do momentu zwiększenia tych środków?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?