Czy zamawiający publiczny tj. Szkoła Podstawowa, może zamawiającemu sektorowemu, prowadzącemu działalność sektorową w zakresie energii cieplnej, udzielić zamówienia na usługę dystrybucji ciepła bez stosowania przepisów PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 27 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający publiczny tj. Szkoła Podstawowa, może zamawiającemu sektorowemu (art. 5 ust. 1 pkt 2 p.z.p.), prowadzącemu działalność sektorową w zakresie energii cieplnej tj. art. 5 ust. 4 pkt 3 lit. a p.z.p. udzielić bez stosowania przepisów ustawy, zamówienia na usługę dystrybucji ciepła na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 4 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX