Czy zamawiający powinien wypłacić wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie, jeśli wykonawca ponosi dodatkowe koszty wynikające z błędów dokumentacji budowlanej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 16 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor zawarł umowę ryczałtową na wykonanie rozbudowy budynku o klatkę schodową. Zgodnie z umową i SIWZ podstawą do wyceny jest projekt oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. W zakresie opracowania było m.in. wykonanie okładzin ścian sanitariatów (zlokalizowanych w klatce schodowej) i wykonanie okładzin słupów i podciągów za pomocą płyt fasadowych włóknisto-cementowych. Projekt stanowi, że okładziny z płyt włóknisto-cementowych należy mocować do elementów żelbetowych za pomocą odpowiedniego kleju oraz (dodatkowo) za pomocą łączników mechanicznych (kołków rozporowych stalowych z zaślepkami w kolorze płyt). Dodatkowo jest w nim zapisane, że okładziny należy montować po wykonaniu instalacji elektrycznej oraz instalacji c.o. Okładziny na ścianach pionu sanitarnego należy mocować na stelażu aluminiowym lub stalowym za pomocą śrub/nitów ocynkowanych (z zaślepkami w kolorze płyt). Płyty należy montować ściśle według wytycznych producenta (materiały montażowe, ilość oraz rozstaw otworów montażowych, połączenia i szczeliny dylatacyjne itp.). Płyty należy montować w sposób umożliwiający przepływ powietrza w szczelinie wentylacyjnej. Spór z wykonawcą dotyczy sposobu montażu okładzin na słupach i podciągach. Twierdzi on, że rysunki i opis wskazują, iż okładziny tych elementów należy wykonać za pomocą kleju i łączników mechanicznych. Z kolei zgodnie z technologią producenta (przyjętą w projekcie) należy wykonać je na stelażu. Twierdzi, że brak stelażu jest wadą projektu i za jego wykonanie należy się dodatkowe wynagrodzenie. Inwestor nie zgadza się z tym, uważa że wykonawca ma wykonać obudowę słupów, podciągów zgodnie z wytycznymi producenta. To, że w projekcie wprost nie zapisano powyższego, nie zwalania wykonawcy ze zrealizowania stelaży.

Czy inwestor winien nie uznać wystąpienia wykonawcy o dodatkowe wynagrodzenie w związku z koniecznością montażu płyt na stelażach?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX