Czy zamawiający powinien na wniosek potencjalnego wykonawcy udostępnić protokół z prowadzonego postępowania w sytuacji gdy postępowanie to, nie jest prowadzone w oparciu o przepisy p.z.p. i jest niejawne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający, którego akcjonariuszami jest m.in. Skarb Państwa ogłasza postępowanie przetargowe na przeprowadzenie kursów dla osób dorosłych. W SIWZ została przedstawiona informacja, iż postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z wyłączeniem stosowania p.z.p. Wykonawca, który złożył ofertę w prowadzonym postępowaniu składa wniosek o protokół z otwarcia ofert z powołaniem na ustawę o dostępie do informacji publicznej. W odpowiedzi otrzymuje informacje, iż postępowanie jest niejawne i Zamawiający nie może udzielić informacji o złożonych ofertach w ramach niniejszego zamówienia.

Czy w związku z tym, iż akcjonariuszami Zamawiającego jest Skarb Państwa Zamawiający powinien się stosować do ustawy o dostępie do informacji publicznej i tym samym na wniosek potencjalnego Wykonawcy udostępnić protokół z prowadzonego postępowania?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access