Czy zamawiający powinien dokończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo faktu, że upłynął termin związania... - OpenLEX

Czy zamawiający powinien dokończyć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, pomimo faktu, że upłynął termin związania ofertą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 sierpnia 2012 r.

PYTANIE

Minął termin związania ofertą. Zamawiający przeoczył ten fakt i nie zwrócił się do oferentów o jego przedłużenie. Również żaden z oferentów samodzielnie nie przedłużył tego terminu.

Jak powinien postąpić w tej sytuacji Zamawiający?

Jaką informację powinien przekazać Wykonawcom, którzy złożyli oferty i w oparciu o jakie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?