Czy zamawiający na gruncie PZP może w każdym przypadku wyrazić zgodę na przelew wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności wykonawcy wynikających z zawartej umowy o roboty budowlane z wykonawcą?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Walkowiak Ewa
Odpowiedzi udzielono: 22 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający na gruncie PZP może w każdym przypadku wyrazić zgodę na przelew wszelkich obecnych i przyszłych wierzytelności wykonawcy wynikających z zawartej umowy o roboty budowlane z wykonawcą?

Jakie powinno być uzasadnienie dla udzielenia zgody w świetle dyscypliny finansów publicznych i zasady gospodarności zważywszy, że zamawiający w toku postępowania o udzielenie zamówienia oceniał danego wykonawcę, a nie jego faktora?

Jak wygląda późniejsza kwestia naliczania kar umownych, zwrotu zabezpieczenia, płatności podwykonawcom czy odstąpienia od umowy głównej, czy faktor może zakwestionować, np. wysokość kar umownych i odmówić ich potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy powołując się, iż nominalna wysokość całości wynagrodzenia powinna być wypłacona jemu?

W jaki sposób zamawiający może się zabezpieczyć przed negatywnymi konsekwencjami zgody na przelew wszystkich wierzytelności w sytuacji, gdy wykonawca przedstawia umowę na sprzedaż wierzytelności lub faktoringu wraz z prośbą o wyrażenie zgody na przelew tychże wierzytelności?

Czy lepszym dla zamawiającego rozwiązaniem byłoby wyrażenie zgody na poszczególne należności wynikające z konkretnych faktur VAT, a nie na wszystkie jakiekolwiek mogące powstać w przyszłości wierzytelności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX