Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Strzeżyński Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający musi opublikować ogłoszenie o zmianie umowy w przypadku zmiany osoby kierownika budowy (doświadczenie kierownika budowy stanowiło kryterium oceny ofert)?

Jeżeli tak, to czy prawidłową podstawą prawną w formularzu tego ogłoszenia będzie art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p.?

Możliwość zmiany osoby kierownika budowy była przewidziana w SIWZ.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?