Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający musi obowiązkowo i zawsze określać w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących zamówienie na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a p.z.p., nawet jeśli robota ta trwa np. 2 tygodnie lub rok?

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8 p.z.p. "... w przypadku gdy zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a" Określenie tego wymogu to obowiązek czy jedynie uprawnienie zamawiającego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?