Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 26 czerwca 2015 r.

PYTANIE

Oferta została złożona przez spółkę pod nazwą X. Jako adres, został wskazany adres w Polsce. Z informacji na pieczątce wynika, że jest to spółka z siedzibą w Szkocji, a X to skrót od jej formy prawnej. Pod polskim adresem w KRS widnieje inna spółka z o.o., a wykonawca prawdopodobnie nie ma oddziału w Polsce, co jest warunkiem koniecznym do prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorce zagranicznego.

Czy zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia co do statusu prawnego i zobowiązać wykonawcę do wykazania, że działalność jest prowadzona na terenie RP zgodnie z prawem polskim?

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy dokumentów potwierdzających upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji podmiotu, skoro zamawiający nie żądał złożenia w przetargu odpisów z rejestru na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?