Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kałużna Milena
Odpowiedzi udzielono: 28 marca 2014 r.

PYTANIE

Zamawiający wymagał, aby wykonawca przedstawił w wykazie roboty budowlane i załączył poświadczenia dotyczące robót polegających na budowie lub przebudowie z kostki betonowej dróg, parkingów, placów, ciągów pieszo-jezdnych o wartości zamówienia nie mniejszej niż 300.000 zł. Z wykazu ani z referencji nie wynika, że roboty polegające na budowie dróg i placów zostały wykonane z kostki betonowej.

Czy zamawiający może zwrócić się do wykonawcy na podstawie art. 26 ust. 4 p.z.p. o złożenie wyjaśnień w zakresie technologii wykonanych robót tj. czy wykonano je z kostki betonowej?

Czy odpowiedź twierdząca wykonawcy, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, oznacza spełnienie postawionego warunku wiedzy i doświadczenia, czy zamawiający powinien żądać potwierdzenia złożonego oświadczenia przez podmiot wystawiający referencje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?