Czy zamawiający może zastrzec w umowie, że w sytuacji kiedy wykonawca w ustalonym umownym terminie nie przedstawi wyceny robót,... - OpenLEX

Czy zamawiający może zastrzec w umowie, że w sytuacji kiedy wykonawca w ustalonym umownym terminie nie przedstawi wyceny robót, lub gdy strony nie uzgodnią w ustalonym terminie warunków wykonania tych robót, powierzy te roboty innemu podmiotowi, a wykonawca będzie w obowiązku skoordynować je z własnymi robotami?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pyrka Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 29 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający w projektowanych postanowieniach umownych na roboty budowlane określił zasady i warunki na jakich będą mogły zostać wykonane ewentualne roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane.

Czy zamawiający może zastrzec, że w sytuacji kiedy wykonawca w ustalonym umownym terminie nie przedstawi wyceny robót, lub gdy strony nie uzgodnią w ustalonym terminie warunków wykonania tych robót, powierzy te roboty innemu podmiotowi, a wykonawca będzie w obowiązku skoordynować je z własnymi robotami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX