Czy zamawiający może zastrzec sobie w umowie prawo do przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach wartości danego pakietu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa opiewa na towar A w ilości 100 szt. i towar B w ilości 150 szt., gdzie wartość umowy wynosi 100.000 zł.

Czy zamawiający może w ramach wartości umowy tj. tych 100.000 zł zakupić większą ilość towaru A niż określono w SWZ, a np. mniej towaru B?

Chodzi o to, czy taki zapis w umowie jest zgodny w przepisami ustawy "Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięć ilościowo-asortymentowych w ramach wartości danego pakietu, przy czym zmiana w tym zakresie nie wymaga aneksu do umowy".

Jak takie zapisy mają się do szacowania wartości umowy oraz do zasady uczciwej konkurencji?

Czy może pojawić się zarzut, że gdyby wykonawca kolejny wiedział, że zamawiający kupi zamiast 100 szt. towaru np. 150 szt., to cena w jego ofercie byłaby korzystniejsza od oferty wybranej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX