Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Eger Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 26 sierpnia 2015 r.

PYTANIE

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza wniósł wadium w wysokości 14.000 zł. Zamawiający wezwał wykonawcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie 12.800 zł. Wykonawca złożył pismo, aby część wniesionego wadium przeksięgować na zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Czy zamawiający może zaliczyć część wniesionego wadium na rzecz zabezpieczenia?

Czy w dniu podpisania umowy zamawiający powinien dysponować i pełną kwotą wadium i pełną kwotą zabezpieczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?