Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 5 października 2016 r.

PYTANIE

Czy zamawiający, który ma zamiar skorzystać z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ust. 1 p.z.p. może, w celu dokonania oceny ofert, wymagać od wykonawców złożenia wraz z ofertą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego?

W kolejnym etapie postępowania wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza zostałby wezwany do złożenia dokumentów w celu zbadania, czy nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?