Nowość Czy zamawiający może żądać od wykonawcy złożenia dowodu na potwierdzenie, że złożone przez niego oświadczenia i dokumenty są prawdziwe?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 17 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy na podstawie art. 128 ust. 4 PZP zamawiający może żądać tylko złożenia wyjaśnień, czy można również żądać przedłożenia dowodów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX