Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień dotyczących przedłożonych wraz z ofertą dokumentów stanowiących procedurę self-celeaning?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Spendel Katarzyna
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może wezwać wykonawcę do wyjaśnień dotyczących przedłożonych wraz z ofertą dokumentów stanowiących procedurę self-celeaning?

Wykonawca do oferty dołączył wyjaśnienia i dowody stanowiące tzw. samooczyszczenie. Złożone wyjaśnienia i dowody nie są dla zamawiającego przekonujące, wymagają dodatkowego wyjaśnienia.

Czy w związku z tym prawidłowym działaniem byłoby wezwanie wykonawcy do wyjaśnień w trybie art. 128 ust. 4 p.z.p. w zw. z art. 110 ust. 2 i 3 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX