Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Soszyńska - Purtak Paulina
Odpowiedzi udzielono: 18 października 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty: oferta A z kwotą 500 tys. zł, oferta B z kwotą 400 tys. zł. Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 420 tys. zł. Kryteria oceny ofert dotyczyły ceny i innych kryteriów. Oferta najwyżej oceniona przez zamawiającego to oferta A, jednak zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych. Zamawiający nie dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, stwierdził tylko, że oferta najwyżej oceniona przekracza kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Czy, biorąc pod uwagę definicję najkorzystniejszej oferty, zamawiający zobligowany jest do badania oferty pod względem podmiotowym w celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty przed unieważnieniem postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?