Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2016 r.

PYTANIE

W przetargu nieograniczonym zamawiający ustalił dwa kryteria oceny ofert: cenę i gwarancję. W postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Oferta, która uzyskała najwięcej punktów przewyższała kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Czy w takiej sytuacji zamawiający powinien unieważnić postępowanie przetargowe czy też może wybrać ofertę drugą, która posiada cenę niższą niż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?