Czy zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji pojawi się konieczność wykonania... - OpenLEX

Czy zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego, jeżeli w trakcie realizacji inwestycji pojawi się konieczność wykonania nieprzewidzianych robót o zakresie większym niż ustalono pierwotnie w umowie z wynagrodzeniem ryczałtowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Grodzka Eliza
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r.

PYTANIE

Zamawiający udzielił zamówienia na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe, za całość robót z podziałem na: roboty budowlane, roboty instalacyjne, instalacje słaboprądowe itp. W trakcie wykonywania robót (przebudowa Szpitala) Szpital otrzymał od Fundacji najnowszej generacji urządzenie, które zostanie zamontowane i uruchomione w jednym z pomieszczeń przebudowywanego szpitala. W związku z powyższym należy wykonać w konkretnym pomieszczeniu zamienne roboty tj. zamiast ścian malowanych muszą być ściany pokryte blachą, zamienny zakres instalacji klimatyzacyjnych oraz elektrycznych. Zwiększa się zakres prac więc, wiąże się z tym także wyższe wynagrodzenie. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Czy Zamawiający w tym przypadku może udzielić zamówienia dodatkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX