Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mikulska-Nawacka Marta
Odpowiedzi udzielono: 17 października 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamówienie publiczne na dowóz dzieci do szkół zostało wszczęte i zakończone (wybór oferty najkorzystniejszej nastąpił 19.07.2016 r.). Umowa została zawarta 3.08.2016 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów. Zamawiający nie przewidział zamówień uzupełniających. W jaki sposób można zmienić umowę? Czy zamawiający może zastosować art. 19 ust. 3 pkt 2 ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw? W jakiej formie wprowadzić zmiany?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?