Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 14 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane polegające na budowie trzykondygnacyjnego budynku przewidzieć odpłatność w postaci prawa do korzystania z jednej kondygnacji przez wykonawcę przez określony, kilkunastoletni czas? Czy zamawiający może w SIWZ zakreślić czas korzystania, czy będzie to niedopuszczalne ingerowanie w wysokość wynagrodzenia wykonawcy? Czy można zakreślić chociaż maksymalny czas korzystania i oceniać jako kryterium oceny ofert skrócenie czasu w ofercie wykonawcy? Jak określić kwotę, którą zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, skoro de facto nie zabezpiecza środków finansowych? Wartość zamówienia nie przekroczy kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 p.z.p.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?