Czy zamawiający może przeprowadzić samodzielnie inwentaryzację na placu budowy, jeżeli po rozwiązaniu umowy o roboty budowlane wezwał wykonawcę do wspólnej inwentaryzacji, od której ten się uchylił?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z koniecznością rozwiązania przez zamawiającego umowy o roboty budowlane, zamawiający zawezwał wykonawcę do udziału we wspólnej inwentaryzacji zrealizowanych robót w celu dokonania rozliczenia wykonanych prac. Wykonawca uchylił się od udziału w inwentaryzacji i bez jej dokonania wystawił fakturę rozliczającą wykonane przez niego prace wraz z notami obciążającymi zamawiającego kwotą szkody jaką poniósł w trakcie wykonywania umowy z zastrzeżeniem, iż do czasu uregulowania w/w płatności przez zamawiającego wszystkie materiały oraz wbudowane elementy znajdujące się na terenie niezrealizowanej inwestycji stanowią jego własność.

W związku z powyższym, czy zamawiający w celu przeprowadzenia jednostronnej inwentaryzacji może bez zgody wykonawcy wejść na plac budowy, który został mu pierwotnie przekazany na czas realizacji robót, a w konsekwencji rozwiązania umowy nie został ponownie przekazany inwestorowi?

Czy zamawiający w powyższej sytuacji może uznać, iż jest dysponentem placu budowy i może na jego terenie przeprowadzić samodzielnie inwentaryzację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX