Czy zamawiający może przechowywać wadium wniesione elektronicznie?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 27 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg nieograniczony powyżej progów unijnych. Wykonawca wniósł wadium w formie dokumentu elektronicznego. Wadium zostało wykonawcy zwrócone poprzez złożenie przez zamawiającego oświadczenia.

Czy zamawiający według aktualnych przepisów prawa jest uprawniony do przechowywania i archiwizowania tego dokumentu, czy też powinien dokonać jego brakowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX