Czy zamawiający może poprawić we wzorze umowy będącej załącznikiem do SIWZ błąd polegający na użyciu określenia "przedsiębiorstwo" podczas, gdy krąg wykonawców tworzą osoby fizyczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 4 listopada 2013 r.

PYTANIE

Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Zamawiający zauważył, iż we wzorze umowy będącym ząłącznikiem do SIWZ znajdują się błędy: interpunkcyjne, dotyczące określenia "przedsiębiorstw" - podczas gdy krąg wykonawców tworzą osoby fizyczne, np. o fakturach VAT.

Czy Zamawiający ma prawo dokonać przed podpisaniem umowy modyfikacji jej wzoru?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access