Czy zamawiający może po zapoznaniu się z ofertą wstępną, dopiero zwrócić się do wykonawcy o złożenie oświadczenia o braku... - OpenLEX

Czy zamawiający może po zapoznaniu się z ofertą wstępną, dopiero zwrócić się do wykonawcy o złożenie oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sytuacji ogłoszenia postępowania w drodze z wolnej ręki, zamawiający nie dołączył do zaproszenia oświadczenia składanego w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835), jako wymaganego. W ramach postępowania przewidziane jest złożenie oferty wstępnej, a następnie negocjacje ustne.

Czy w związku z powyższym, zamawiający może wymagać złożenia ww. oświadczenia po zapoznaniu się z ofertą wstępną i dopiero po zapoznaniu, zwrócić się do wykonawcy o złożenie stosownego oświadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX