Czy zamawiający może po rozstrzygnięciu postępowania dokonać modyfikacji zapisów umowy względem projektu zamieszczonego w postępowaniu, jeżeli na powyższe modyfikacje zgadza się wybrany wykonawca?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 2 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może po rozstrzygnięciu postępowania dokonać modyfikacji zapisów umowy względem projektu zamieszczonego w postępowaniu, jeżeli na powyższe modyfikacje zgadza się wybrany wykonawca?

Zamawiający dostrzegł w zapisach projektu umowy wykluczające się wzajemnie zapisy oraz zapisy, które mogą prowadzić do trudności w interpretacji na etapie realizacji.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX