Czy zamawiający może odrzucić ofertę wykonawcy, który zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje znajdujące się w formularzu oferty i dotyczące kryterium oceny ofert, doświadczenia personelu, jeżeli ten nie złożył wyjaśnień w zakresie zasadności i podstaw zastrzeżenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Baranowska Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa informacje znajdujące się w formularzu oferty i dotyczące kryterium oceny ofert: doświadczenia personelu (liczba opracowań, nazwiska i opis doświadczenia). Zamawiający wystąpił w trybie 223 ust. 1 w związku z 18 ust. 1 p.z.p. do złożenia wyjaśnienia dotyczącego zasadności i podstaw zastrzeżenia. Zamawiający jednocześnie wystąpił o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Żadne z wyjaśnień nie wpłynęło. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (innej), a omawianą ofertę odrzucił na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8) p.z.p. (nieudzielenie wyjaśnień rażąco niskiej ceny), dodatkowo odrzucił na podstawie 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) p.z.p., ponieważ wykonawca nie złożył wyjaśnień na wezwanie z art. 223 ust.1 w związku z art. 18 ust. 1 p.z.p.

Czy czynność odrzucenia w zakresie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c) była prawidłowa?

Oferta niewątpliwie podlegała odrzuceniu z powodu rażąco niskiej ceny, ale czy druga przesłanka jest prawidłowa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX