Czy zamawiający może narzucić na projektanta obowiązek wskazywania w dokumentacji projektowej przy każdej normie wyrażenia "lub równoważne"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 1 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może narzucić na projektanta obowiązek wskazywania w dokumentacji projektowej przy każdej normie wyrażenia "lub równoważne"?

Czy zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji projektowej z powodu braku przy przywołanych normach określenia "lub równoważne"?

Czy projektant powołując się na swoją odpowiedzialność zawodową może odmówić zamieszczania przy wskazanych w dokumentacji projektowej normach zwrotu "lub równoważne"?

Czy w przypadku gdy dokumentacja projektowa przy przywołanych normach nie ma zwrotu "lub równoważne" wystarczający jest zapis w SWZ następującej treści: "Zgodnie z art. 101 ust. 4 p.z.p. zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SWZ za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 p.z.p., jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Zgodnie z art. 101 ust. 5 p.z.p., wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX