Czy zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że... - OpenLEX

Czy zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2019 r.

PYTANIE

Wezwałam zgodnie z art. 26 ust. 1 p.z.p. Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia aktualnych na dzień złożenia dokumentów m.in. z KRK. Wykonawca dnia 9.08.2019 r. złożył KRK z informacją o braku figurowania w rejestrze na dzień 1.02.2019. Termin składania ofert 23.07.2019.

Czy przyjąć to zaświadczenie, czy nie?

Jeśli nie, to jak postąpić dalej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX