Czy zamawiający może kierować korespondencję na adres wskazany na papierze firmowym jakim posługuje się wykonawca, w sytuacji gdy wykonawca nie ujawnił swoich danych kontaktowych w treści oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Bereszko Wojciech
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2015 r.

PYTANIE

W postępowaniu zamawiający wybrał wszystkie dopuszczalne formy porozumiewania się z wykonawcami. Jeden wykonawca wystąpił z zapytaniem w formie faksu, potwierdzonego pisemnie na papierze firmowym zawierającym dane kontaktowe: adres, telefon, fax, e-mail, stronę www. Wykonawca ponadto złożył w formie elektronicznej wniosek o wgląd do ofert. W wiadomości oprócz adresu e-mail, osoby wskazanej do kontaktów w ofercie ponownie ujawniona została strona internetowa wykonawcy. Jednocześnie w złożonej przez siebie ofercie Wykonawca nie wskazał ani faksu ani adresu e-mail, więc zamawiający wezwał wykonawcę do wskazania danych kontaktowych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, na które zamawiający będzie mógł kierować korespondencję. Wykonawca poinformował jedynie, że zgodnie ze złożoną ofertą wszelką korespondencję należy kierować na adres jego siedziby. Jednocześnie papier firmowy, na którym przekazano odpowiedź zawierał wymagane informacje.

Czy zamawiający może skutecznie przekazywać wykonawcy wezwania oraz informacje na ujawnione adresy e-mail oraz faks?

Czy zamawiający zobowiązany jest ze względu na zasadę równości przekazać wszystkim wykonawcom korespondencję pocztą kurierską, czy wysłać kuriera jedynie do Wykonawcy, o którym mowa powyżej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access