Czy zamawiający może jako warunek udziału w postępowaniu wymagać by wykonawca wykazał, że jest wskazany w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 22.07.2021 r. i posiada wpis do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 25 października 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Postępowanie w trybie podstawowym w przedmiocie wydania monografii naukowej.

Czy zamawiający może określić warunek udziału w postępowaniu odnoszący się do uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej poprzez postawienie wymagania by wykonawca wykazał, że jest wskazany w Komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z 22.07.2021 r. i posiada wpis do wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX