Czy zamawiający może jako kryterium oceny ofert przyjąć aspekt środowiskowy odnoszący się do pojazdów, którymi będzie świadczona usługa w przetargu na odbieranie odpadów komunalnych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Kardas Bartłomiej
Odpowiedzi udzielono: 24 listopada 2014 r.

PYTANIE

W postępowaniu na odbieranie odpadów komunalnych zamawiający zażądał na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym tj. przedstawienia minimum 6 pojazdów spełniających normę co najmniej Euro IV.

Czy zamawiający może jako kryterium oceny ofert przyjąć aspekt środowiskowy, odnoszący się do pojazdów, którymi będzie świadczona usługa (ograniczenie niskiej emisji spalin), tj. przyznawanie punktów za świadczenie usługi pojazdami spełniającymi wymagania Euro V lub wyższe (liczbę posiadanych pojazdów wykonawca ma podać na formularzu oferty, spełnianie warunku ma przedstawić na osobnym wykazie)?

Czy przyjęcie takiego kryterium, należy potraktować jako odnoszące się do właściwości technicznej wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access