Czy zamawiający może dokonać zmiany umowy po zakończeniu zadania i podpisaniu protokołu końcowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający może dokonać zmiany umowy po zakończeniu zadania i podpisaniu protokołu końcowego?

Wykonawca w dniu odbioru podpisał protokół z uwagami i wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w związku z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności, powołując się na art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP - konflikt w Ukrainie, wzrost cen (w trakcie realizacji wykonawca już informował zamawiającego i dokumentował wzrost cen fakturami). Kontrakt powyżej 12 miesięcy, oferta składana w styczniu 2022 r. przed wojną w Ukrainie.

Czy po odbiorze końcowym zamawiający może sporządzić aneks do umowy uwzględniając roszczenie wykonawcy i wzrost wynagrodzenia?

Jak poprawnie przygotowywać ogłoszenie z realizacji umowy, wpisać informacje z protokołu końcowego, a co w momencie uwzględnienia roszczeń wykonawcy?

Czy po podpisaniu protokołu końcowego zamawiający może jeszcze dokonać publikacji ogłoszenia o zmianie umowy oraz aneksu do umowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX