Czy zamawiający ma obowiązek wzywać wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy ich oferta podlega odrzuceniu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamawiający ma obowiązek wzywać wykonawców do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny w przypadku, gdy ich oferta podlega odrzuceniu na podstawie innej niż wynikającej z art. 226 ust. 1 pkt 1 i 10 p.z.p.?

W związku z udzielaniem przez Państwa rozbieżnych odpowiedzi QA1698039, QA1798801, QA1904243, QA2088153, QA1977918 proszę o jednoznaczną odpowiedź w tej sprawie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX