Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kurowska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 15 lutego 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W przetargu poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 p.z.p., wykonawca poinformował zamawiającego, że jeden z oferowanych towarów będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. Wskazał przy tym nazwę towaru oraz wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty w kryterium najniższa cena doliczy do niej podatek VAT.

Czy zamawiający ma obowiązek poinformowania wykonawcy o kwocie doliczonego podatku VAT, stawce % tego podatku oraz wpływu na całkowitą cenę ofertową brutto?

Kiedy zamawiający powinien o tym fakcie poinformować wykonawcę, czy przed wyborem oferty najkorzystniejszej, czy też może dołączyć odpowiednią informację do treści zawiadomienie o wyborze?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację