Czy zamawiający ma nadal uprawnienie do przeprowadzenia negocjacji, jeżeli ceny ofert mieszczą się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, jeżeli ceny ofert mieszczą się w kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, to zamawiający ma nadal uprawnienie do przeprowadzenia negocjacji we wskazanym trybie na podstawie art. 275 pkt 2 p.z.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX