Czy zamawiający, który wyczerpie określoną ilość asortymentu, natomiast z innej pozycji tego samego zadania asortyment będzie... - OpenLEX

Nowość Czy zamawiający, który wyczerpie określoną ilość asortymentu, natomiast z innej pozycji tego samego zadania asortyment będzie praktycznie niezamawiany, nadal może zamawiać asortyment wyczerpany, jeżeli ogólna kwota umowy nie została przekroczona?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ogłaszając przetarg na dostawy endoprotez i implantów ortopedycznych w podziale na zadania, na które składa się kilkanaście pozycji można dokonać zapisu o treści: "Strony dopuszczają możliwość zmienności ilościowo-wartościowej towaru w trakcie realizacji zamówienia pod warunkiem nieprzekroczenia ogólnej wartości brutto umowy. Zmiana w tym zakresie nie stanowi zmiany warunków umowy wymagającej formy pisemnej w postaci aneksu"? Mianowicie chodzi o sytuację, kiedy np. z jednej pozycji zadania wyczerpiemy określoną ilość asortymentu, natomiast z innej pozycji tego samego zadania asortyment nie jest prawie wcale zamawiany - czy wówczas możemy nadal zamawiać asortyment, którego ilość wyczerpaliśmy, o ile ogólna kwota umowy nie została przekroczona?

Czy też wówczas należy na ten asortyment, który został wybrany ogłosić kolejne postępowanie?

Czy możliwe jest dodanie właśnie takiego zastrzeżenia, że dopuszcza się zmienność ilościowo-wartościową towaru?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX