Czy zamawiający, który przez KIO został zobowiązany do odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa dot. rażąco niskiej ceny i ponownego badania i oceny ofert, w ramach ponownego badania ofert może wezwać wykonawcę do złożenia dowodów w sprawie rażąco niskiej ceny?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający został zobowiązany przez KIO do odtajnienia tajemnicy przedsiębiorstwa dotyczącej rażąco niskiej ceny, ponadto do ponownego badania i oceny ofert.

Czy zamawiający w ramach ponownego badania ofert może wezwać firmę x do uzupełnienia wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny np. dowodów?

Czy może ponowne badanie i ocena polega na tym, że zamawiający jeszcze raz ma wezwać wykonawcę x do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a później ponownie do podmiotowych środków dowodowych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX