Czy zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za dostawę, jeśli dalszy podwykonawca... - OpenLEX

Czy zamawiający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za dostawę, jeśli dalszy podwykonawca nie otrzyma wynagrodzenia od wykonawcy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczęsny Daniel
Odpowiedzi udzielono: 19 listopada 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dalszy podwykonawca przedłożył zamawiającemu kopie niepoświadczoną za zgodność z oryginałem, umowy na dokonanie dostawy cementu na budowę. Czy w świetle art. 465 ust. 2 p.z.p., zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za dostawę, jeśli dalszy podwykonawca nie otrzyma wynagrodzenia od wykonawcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX