Czy zamawiającemu przysługują środki odwoławcze od informacji pokontrolnej ws. naliczenia korekty finansowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 25 września 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy państwowej jednostce budżetowej przysługują środki odwoławcze lub droga sądowa od informacji pokontrolnej ws. naliczenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym w związku z zawartą umową o dofinansowanie ze środków europejskich?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access