Czy zaliczki na poczet ceny lokalu powinny być płacone metodą podzielonej płatności?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kłos Piotr
Odpowiedzi udzielono: 11 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna - podatnik VAT - podpisała umowę przedwstępną ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży. Lokal nabywa dla celów nie związanych z działalnością gospodarczą. Zgodnie z umową Sprzedający zobowiązuje się wybudować budynek na warunkach i w standardzie określonym w umowie, wybudować i wyposażyć lokal niemieszkalny przeznaczony dla Kupującego, postawić przedmiotowy lokal do dyspozycji Kupującego a Kupujący zobowiązuje się terminowo wpłacać zaliczki na poczet ceny lokalu oraz zawrzeć ze Sprzedającym umowę ustanowienia odrębnej własności i przeniesienia własności lokalu. Zaliczki płacone są z konta osobistego osoby fizycznej.

Czy zaliczki na poczet ceny lokalu powinny być płacone metodą podzielonej płatności?

Czy przysługuje prawo odliczenia VAT naliczonego od powyższej transakcji - powtarzam, że Kupujący jest podatnikiem VAT lecz lokal nabywa na cele nie związane z działalnością gospodarczą.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX