Czy zaliczkę na podatek dochodowy należy potrącać od kwoty netto czy brutto faktury VAT? - OpenLEX

Czy zaliczkę na podatek dochodowy należy potrącać od kwoty netto czy brutto faktury VAT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzeziński Artur
Odpowiedzi udzielono: 21 kwietnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przychody adwokatów świadczących pomoc prawną z urzędu należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.of.

W związku z tym, że adwokaci oraz biegli sądowi są podatnikami VAT czy podatek dochodowy należy potrącać od kwoty netto czy brutto faktury VAT?

Bowiem na sądach dokonujących wypłaty przedmiotowych kwot spoczywa obowiązek płatnika, określony w art. 14 ust. 1 u.p.d.o.f.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?