Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka komandytowa posiada komplementariusza, którym jest spółka z o.o. oraz czworo komandytariuszy: trzy osoby fizyczne (w tym jedna będąca nierezydentem podatkowym) i spółka zagraniczna. Wartość wniesionego wkładu rozkłada się jak poniżej:

a) sp. z o.o. 250 zł

b) spółka zagraniczna 8750 zł

c) osoba fizyczna - nierezydent 52.000 zł

d) osoba fizyczna pierwsza 500 zł

e) osoba fizyczna druga 500 zł

Procentowy udział w zysku spółki:

a) sp. z o.o. 1%

b) spółka zagraniczna 54%

c) osoba fizyczna - nierezydent 25%

d) osoba fizyczna pierwsza 10%

e) osoba fizyczna druga 10%

Umowa tej spółki komandytowej zawiera zapis, że komandytariusze nie uczestniczą w zyskach spółki.

Czy ten zapis ma jakikolwiek wpływ na wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy dla każdego ze wspólników?

Czy przychody i koszty, a co za tym idzie również zaliczka na podatek mają być ustalane proporcjonalnie do procentowego udziału w zyskach spółki każdego ze wspólników, czy jednak proporcjonalnie do wartości wniesionego wkładu?

Czy fakt, że wartość wniesionego wkładu przez każdego ze wspólników nie jest proporcjonalny do procentowego udziału w zyskach tej spółki, może rodzić jakieś ryzyko, że urząd skarbowy będzie kwestionował ten fakt w kontekście podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?