Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gos Waldemar
Odpowiedzi udzielono: 24 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka dokonała podziału wyniku (zysku) za poprzedni rok i przekazała go na kapitał rezerwowy. Po zatwierdzeniu sprawozdania i zgłoszeniu do sądu okazało się, iż trzeba skorygować podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 1018 zł na plus. Spółka zapłaciła powyższy podatek z odsetkami na konto Urzędu Skarbowego. Obecnie wykazuje w bilansie ten podatek jako wynik z lat ubiegłych ze znakiem minus.

Czy ten podatek należy potraktować jako stratę do pokrycia z lat ubiegłych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?