Czy zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości za 2016 rok należne od spółki w upadłości przedawniły się, jeśli postępowanie upadłościowe nadal jest w toku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 27 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy z dniem 31.12.2021 r. uległy przedawnieniu zaległości podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości za 1-12 ratę 2016 r.? Zaległości dotyczą Spółki w upadłości likwidacyjnej. Upadłość ogłoszono w maju 2012 r. W 2020 r. sprzedano nieruchomość należącą do Spółki. Postępowanie upadłościowe jest w toku.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX