Czy zalecenia dotyczące form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap edukacyjny, zespół ds. IPET może rozłożyć na kolejne lata?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zalecenia dotyczące form pomocy psychologiczno-pedagogicznej zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydane na etap edukacyjny, zespół ds. IPET może rozłożyć na kolejne lata, np. kl. IV-VIII, czy należy je realizować wszystkie od razu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX