Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sieńko Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 1 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy podmiot leczniczy udzielający świadczeń w ramach umowy z NFZ może wykonywać i przechowywać w dokumentacji medycznej kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jeśli stanowiło ono podstawę do udzielenia świadczenia (zamiast skierowania do poradni)?

Czy można pozyskiwanie takich danych traktować również jako realizacje ar 9. ust.2 lit h RODO?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?