Czy załączane do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością musi zawierać klauzulę o rygorze odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 22 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy załączane do wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oświadczenie o tytule prawnym władania nieruchomością musi zawierać klauzulę o rygorze odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, czy oczywiste jest, że składający oświadczenie złożył je po rygorem odpowiedzialności karnej, bo tak nakazuje art. 83b ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX