Czy zakupione ze środków ZFRON maszyny, urządzenia i mieszkanie stanowią majątek do podziału pomiędzy były małżonków?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimkiewicz Luiza
Odpowiedzi udzielono: 14 grudnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadzi zakład pracy chronionej. Z ZFRON zostały sfinansowane w ramach pomocy publicznej de minimis maszyny, urządzenia oraz zakupione mieszkanie na cele bazy wypoczynkowej dla pracowników niepełnosprawnych. W trakcie finansowania w/w wydatków osoba fizyczna była w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa). Obecnie małżonkowie są po rozwodzie. W sądzie trwa sprawa o podział majątku.

Czy zakupione ze środków ZFRON maszyny, urządzenia i mieszkanie stanowią majątek do podziału pomiędzy były małżonków? Czy jako sfinansowane ze środków publicznych na cele związane z rehabilitacją zawodową osób niepełnosprawnych nie są majątkiem do podziału?

ZPCHr jako zakład pracy nadal funkcjonuje, prowadzona jest działalność, zatrudnione są osoby niepełnosprawne. Przekazanie w/w urządzeń, które są wykorzystywane przez osoby niepełnosprawne pozbawi ich możliwości pracy.

Czy w przypadku sprzedaży mieszkania niezamortyzowana część powinna zostać wpłacona na ZFRON? Jeżeli sąd przydzieli mieszkanie byłemu mężowi będzie on zobowiązany do wpłaty na ZFRON w/w kwoty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX